Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, a semnat astăzi, 27 mai a.c., la Tulcea, un contract de finanţare prin Programul Operaţional Regional, care vizeazăvalorificarea turistică a mănăstirilor tulcene prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi de mediu.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 23 de luni şi are o valoare totală de 75.880.405,41 lei, din care 62.817.993,64 lei valoare eligibilă, formată din 54.337.564,50 lei contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 1.256.359,87 lei contribuţia beneficiarului (Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi consiliile locale ale comunelor Frecăţei şi Niculiţel).

Obiectivele urmărite sunt: creşterea gradului de acces şi mobilitate în zona mănăstirilor nord-dobrogene Saon, Celic-Dere şi Cocoş, creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunii şi creşterea atractivităţii turistice a zonei. În urma investiţiilor efectuate, se asteaptă creşterea numărului de vizitatori la obiectivele din zonă de la 60.000 la 100.000 turişti/an, crearea a minimum 400 de noi locuri de muncă şi creşterea veniturilor la bugetul local cu 75%.

Proiectul este depus în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, domeniul major de intervenţie 2.1 privind reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.

27 mai 2010