Studiu geotehnic

Construirea unei case reprezintă pentru mulţi dintre noi o investiţie de o viaţă pentru care suntem nevoiţi chiar să ne împrumutăm la bancă pe zeci de ani. Şi cum terenul reprezintă o parte importantă a investiţiei trebuie să acordăm acestuia atenţia cuvenită.

Nu trebuie să ne lăsăm atraşi de un preţ foarte bun pentru a cumpăra, e important ca terenul pe care vrem să construim să fie unul de calitate. Un studiu geotehnic ne poate spune acest lucru. 

De aceea, pentru a fi siguri că terenul pe care intenţionăm să construim este exact ceea ce ne trebuie, e bine să avem un studiu geotehnic înainte să de a-l cumpăra, ne sfătuiesc specialiştii în domeniu.

Studiul geotehnic este o analiză complexă a unui teren și a capacității acestuia de a susține în siguranță o construcție. În cadrul acestui studiu există concluzii, recomandări, precum și posibile soluții de amenajare a terenului.

Studiul geotehnic arată care este stratificația solului, care este greutatea și presiunea maximă suportată de teren, la ce nivel se află pânza de apă freatică, la ce adâncime este recomandată forarea etc. Aceste date sunt utilizate ulterior la proiectarea fundației casei. Pe baza acestei analize, inginerii proiectanți realizează proiectul de structură corect dimensionat, pentru construcții cu unul sau mai multe niveluri.

Pentru această analiză, se extrag probe din pământul analizat, care sunt apoi duse în laboratoare specializate și supuse diferitor încercări (de tasare, de compresiune etc). Rezultatele acestor încercări sunt scrise într-un dosar. Studiul geotehnic propriu-zis este reprezentat de acest dosar cu rezultate, împreună cu o serie de concluzii și recomandări ale specialiștilor de la firma la care s-a apelat.

Complexitatea acestui studiu este dată de numărul mare de factori luați în calcul, din diferite domenii ale geologiei și geofizicii (geologie inginerească, electrometrie, geologie istorică, stratigrafie, seismică), precum și domenii ale matematicii și statisticii, geografiei.

Studiați terenul pe care urmează să îl cumpărați!

Studiu Geotehnic

Este foarte importantă analiza solului în cazul tranzacției unui teren. Recomandarea specialiștilor este ca studiul geotehnic să fie făcut înainte de cumpărarea pământului, deoarece pot apărea surprize neplăcute. În cazul în care structura solului nu este corespunzătoare, costul fundației se ridică simțitor, ajungând să fie chiar și mai mare decât restul construcției. De asemenea, cunoașterea caracteristicilor solului pe care va fi construită o casă furnizează inginerului proiectant informațiile necesare pentru a preveni o degradare timpurie.

Studiul geotehnic este atașat la Cartea Tehnică a Construcției și i se acordă o deosebită importanță la asigurarea sau tranzacționarea proprietății. Dacă în România se mai închid ochii dacă acest studiu lipsește, în S.U.A. și Europa occidentală asigurarea este cu mult mai scumpă în lipsa studiului geotehnic.

Ce se poate întâmpla în lipsa unui studiu geotehnic?

Daca la alte elemente ale casei (acoperiș, pereți, stâlpi) se poate interveni cu ușurință dacă situația o cere, la fundații este nu numai foarte greu, ci și foarte costisitor să se intervină după ce construcția a fost finisată. Din acest motiv este recomandat un studiu geotehnic adecvat, cu datele reale ale terenului în cauză.

Atentie!Au existat situații în care proprietarii terenului, pentru a grăbi proiectul, au furnizat datele din studiul vecinului sau au obținut datele din materiale de arhivă. Cazuri de acest gen, precum și nerealizarea unei analize adecvate, pot duce la efecte care presupun costuri suplimentare considerabile:

• Fiecare tip de pământ suportă o anumită presiune exterioară. Aceasta este determinată pe baza datelor din studiul geotehnic. Fără acestea, se poate ajunge la ruperi în interiorul structurii terenului și, implicit, la efecte asupra integrității clădirii

• Pentru a fi sigur de calitatea construcției, în lipsa unor informații adecvate, proiectantul poate supradimensiona proiectul de structură. În acest caz, chiar dacă inițial se scutesc niște bani, ulterior se cheltuiește mai mult pentru achiziționarea fierului, betonului și manoperei

• Există terenuri argiloase sau pământuri sensibile la umezire care pot acționa asupra fundațiilor construcției și pot afecta atât aspectul construcției, finisajele, cât și integritatea acesteia

• În zonele de luncă, sub stratul de nisip sau pietriș, pot exista straturi mâloase foarte compresibile

• Analiza acestor date este cu atât mai importantă la terenurile situate în zone cu activitate seismică

Mai citeşte şi La ce trebuie să ne uităm când cumpărăm un teren.

9 mai 2011