Cei mai mulţi locatari evită să se implice activ în rezolvarea problemelor din bloc şi preferă să plătească pe alţii pentru a se ocupa de aşa ceva. Dacă în blocurile mai vechi există reguli bine trasate pentru traiul la comun, odată cu achiziţia unui apartament într-o clădire nouă, apare o serie de probleme ce trebuie rezolvate. IMOPEDIA.ro prezintă paşii care trebuie urmaţi pentru a constitui o asociaţie de proprietari.

24827-contract.jpgAsociaţia de proprietari reprezintă interesele comune ale proprietarilor unui bloc, fiind recunoscută de lege ca având caracter juridic. Sumele obţinute din închirieri din proprietatea comună, dobânzi bancare, sponsorizări sau orice alte venituri se folosesc numai în folosul proprietăţii comune. Pentru a funcţiona corespunzător, proprietarii trebuie să aleagă un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei şi un cenzor sau o comisie de cenzori, după care se hotărăşte numărul membrilor şi durata mandatelor acestora.

Ce avantaje are o asociaţie de proprietari?

Contractele cu firma de salubrizare, de energie electrică şi alte utilităţi se semnează în numele asociaţiei. Orice alt contract - cu firma de lifturi, cu un electrician, cu un instalator, cu firma de dedurizare (dacă este cazul) este semnat de preşedinte, având ştampila asociaţiei. Dacă locatarii doresc să ia un împrumut de la bancă pentru diferite lucrări, este nevoie să fie constituită o asociaţie. Tot de o asociaţie de proprietari este nevoie şi pentru obţinerea subvenţiei de la stat pentru scăderea facturii la întreţinere.

„Odată cu organizarea în asociaţie de proprietari poţi clarifica multe lucruri, poţi pune la punct un management financiar serios, un regulament de casă, un regulament de ordine interioară, norme de convieţuire socială. Poţi să pui pe roate o asociaţie în care să locuieşti civilizat şi în care totul să fie clar şi predictibil", arată Mihai Mereuţă, preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Habitat.

Iar dacă apar probleme cu dezvoltatorul blocului, proprietarii sunt mai uşor reprezentaţi în instanţă când sunt organizaţi într-o asociaţie.

Ce paşi trebuie urmaţi pentru a consitui o asociaţie?

Mai întâi de toate, trebuie informaţi toţi proprietarii despre acest proiect. Apoi, la adunarea generală, se supune la vot această decizie.

„Jumătate plus unu dintre proprietari trebuie să fie de acord. Dar nu putem merge cu procente foarte mici, că este nefuncţională asociaţia. Este bine să ne îndreptăm către procente de 80 - 90% pentru a avea participarea proprietarilor. Dacă există cvorumul respectiv, se ia decizia constituirii asociaţiei de proprietari şi se aleg organele de conducere. Toate acestea sunt bine reglementate de Legea 230/2007 privind organizare şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari", declară preşedintele Habitat.

După întrunirea cvorumului necesar pentru stabilirea înfiinţării unei asociaţii, urmează înscrierea proprietăţii în registrele de carte funciară şi trimiterea actelor la judecătorie pentru înregistrare.

„Se depun documentele la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, de unde ajung la Judecătorie şi se obţine hotărârea judecătorească fără convocarea părţilor. Să nu uităm că după aceea trebuie să ne înregistrăm fiscal, să avem cod fiscal", subliniază Mihai Mereuţă.

Urmează comandarea ştampilelor cu datele asociaţiei, deschiderea unui cont bancar şi înregistrarea la administraţia financiară. După acestea se încheie contractele cu furnizorii de utilităţi.

Care sunt actele de care avem nevoie?

Pentru asociaţia de proprietari pe tot blocul:

 • Cerere pentru acordarea personalităţii juridice (în numele preşedintelui, inclusiv delegaţiei pentru persoana împuternicită).
 • Statutul Asociaţiei de Proprietari, inclusiv tabelul nominal cu semnături.
 • Actul Constitutiv.
 • Acordul de Asociere (anexat tabelul nominal cu proprietarii membri).
 • Procesul-verbal al Adunării Generale de constituire (anexat tabel 50%+ 1, tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta: nume/prenume, cota parte indiviza, suprafaţă utilă, număr contract de proprietate/an)
 • Copie a încheierii de la Judecătorie cu înscrierea in Cartea Funciara a clădirii sau copie a încheierii de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a actului de proprietate a unui membru al Asociaţiei de Proprietari

Pentru asociaţii de proprietari pe scări/tronsoane:

 • Cerere pentru acordarea personalităţii juridice (în numele preşedintelui, inclusiv delegaţie pentru persoana împuternicită)
 • Statutul Asociaţiei de Proprietari, inclusiv tabelul nominal cu semnături
 • Actul Constitutiv
 • Acordul de Asociere (anexat tabelul nominal cu proprietarii membri)
 • Procesul-verbal al Adunării Generale de constituire (anexat tabel 50%+ 1, tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta: nume/prenume, cota parte indiviza, suprafaţa utilă, număr contract de proprietate/an)
 • Copie a încheierii de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciara a clădirii sau copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciara a actului de proprietate a unui membru al Asociaţiei de Proprietari
 • Proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti
 • Avize posibilitate de separare (original si copie) de la furnizorii de servicii
 • Acord de delimitare între scări a părţilor comune (se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsol, teren aferent clădirii etc.).
 • Convenţie încheiată între noile Asociaţii de Proprietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnata de preşedinţii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii.
 • Copie a ultimei lista de plată a cotelor de întreţinere

 

CITEȘTE ȘI: Vrei să-ţi renovezi locuinţa? Învaţă cum să nu risipeşti banii degeaba


18 mai 2012