Grila pentru acest an după care notarii calculează taxele şi impozitele minime pentru tranzacţiile cu apartamente în Bucureşti a fost stabilită la valori mai mari în medie cu 5%-10%, în condiţiile în care în ultimii trei ani modificările au fost în jos.

23539-bloc.jpgGhidul valorilor orientative ale proprietăţilor imobiliare pentru 2012 clasifică apartamentele din Bucureşti în 59 de zone, după numărul etajului, gradul de confort, precum şi anul construcţiei. Notarii au operat creşteri ale valorilor estimative ale apartamentelor, deşi menţionează că datele de pe piaţă arată o scădere generală a activelor imobiliare.

"Toate datele disponibile în piaţă arată o scădere generală a preţului activelor imobiliare în ultima perioadă, fără ca amplitudinea acesteia să poată fi măsurată cu precizie. Cu toate acestea, un indiciu important privind evoluţia pieţei este oferit de lichiditate (numărul de tranzacţii), element puternic corelat cu preţurile. Piaţa românească este expusă unor riscuri suplimentare, datorate tranzacţionării în monedă străină, scăderii populaţiei şi numărului extrem de mare de locuinţe ocupate de proprietari. Această situaţie este amplificată de lipsa de transparenţă a pieţei (inexistenţa unui indice imobiliar oficial), costurile ridicate şi viteza scăzută de tranzacţionare", se menţionează în ghidul valorilor orientative ale proprietăţilor imobiliare pentru 2012.

Valorile din grilă se plasează semnificativ sub preţurile de tranzacţionare şi semnifică nivelul minim la care se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare.

Potrivit noii grile, pentru un apartament de două camere, confort I sporit situat la un etaj intermediar în zone centrale, precum Dacia, Decebal, Dristor, Eminescu, Ferdinand, Pache Protopopescu sau Unirii, valoarea minimă se situează la 45.750 de euro, valabilă pentru o construcţie din anul 1978-1997. Anul trecut, un apartament în aceleaşi zone, cu aceleaşi caracteristici, dar încadrat ca an al construcţiei între 1978-1990, avea o valoare de 41.600 de euro.

În cazul unui apartament cu două camere de pe Bulevardul Magheru, din Piaţa Română sau de pe Strada Polonă, construit între aceeaşi ani, valoarea stabilită de notari este de 46.870 de euro, faţă de 43.400 de euro în 2011.

Şi pentru apartamentele din cartierele semicentrale notarii au stabilit valori în urcare pentru acest an. În urma actualizării valorilor, un apartament de două camere confort sportit de la un etaj intermediar într-un bloc de pe Bulevardul Tineretului sau din Nerva Traian este evaluat la 39.060 de euro, faţă de 36.200 de euro în 2011.

În Drumul Taberei şi în cartierul Ghencea, acelaşi apartament are o valoare de 31.520-36.080 de euro, faţă de 30.000-34.400 de euro în 2010.

Pentru un apartament cu două camere din cartierul Militari, de pe Bulevardul Iuliu Maniu, notarii au stabilit o valoare de minimum 26.200 de euro şi un maxim de 32.280 de euro. În grila de anul trecut, minimul era de 25.300 de euro, iar maximul de 30.700 de euro.

În acelaşi timp, pentru apartamentele din Calea Rahovei şi Ferentari valorile au crescut cu circa 5% de la 30.700 de euro la 32.280 de euro, un procentaj similar de creştere fiind înregistrat şi în Giuleşti (28.480 de euro, faţă de 27.100 de euro).

Notarii actualizează o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie imobilelor, grilă care este comunicată direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Ghidul urmăreşte stabilirea valorilor orientative pentru proprietăţi imobiliare de tip rezidenţial, comercial şi industrial pentru uzul birourilor notariale, având în vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal, reprezentând un studiu al pieţei imobiliare locale, bazat pe analiza tranzacţiilor efectuate în anii anteriori şi pe anticiparea evoluţiei viitoare.

Persoanele fizice plătesc, din 2007, cote diferenţiate de impozit pentru veniturile obţinute din tranzacţii imobiliare, în funcţie de valoarea proprietăţii şi de intervalul în care este deţinut imobilul.

Astfel, dacă proprietăţile - construcţii şi terenuri - sunt vândute în mai puţin de trei ani de la dobândire, cota de impozit este de 3% atunci când valoarea proprietăţii nu trece de 200.000 de lei. Peste acest nivel se adaugă o sumă fixă de 6.000 lei şi o cotă de 2%, calculată la valoarea care depăşeşte 200.000 de lei.

În varianta înstrăinării imobilelor la mai mult de trei ani de la momentul dobândirii, mecanismul de impozitare rămâne acelaşi, însă cota de impunere este redusă cu un punct procentual. În acest caz, suma fixă plătită pentru valorile de peste 200.000 lei este de 4.000 lei.

Dacă valoarea declarată de părţi este mai mică decât suma orientativă stabilită de expertizele întocmite de către camerele notarilor publici, impozitul se calculează la cea de-a doua valoare.

 

Sursa

21 februarie 2012