Leasing-urile pentru Maybach şi Rolls-Royce precum şi alte lucrări din construcţii neplătite îngreunează situaţia falimentarei Locic Imobiliare.

15217-mariuslocic.jpgDatoriile pe care le are de plătit Locic Imobiliare către Tiriac Leasing, Powertek Investments, Banic C-CT şi Bianca Prest au fost admise de Tribunal. În acelaşi timp, Instanţa a desemnat administrator judiciar provizoriu firma Consulta 99 SPRL, cu o remuneraţie de 4.000 lei din averea debitorului.

Maşini de lux pierdute

Între Tiriac Leasing şi Locic Imobiliare SRL s-au încheiat două contracte de leasing având ca obiect finanţarea unui autoturism Maybach şi a unui Rolls-Royce Phantom. Locic urma să achite 60 de rate de leasing pentru un contract şi 72 de rate pentru celălalt. Firma figurează în evidentele contabile ale creditoarei cu facturi emise şi neachitate în cuantum de 188.614,54 lei. Pe lângă acestea, Locic datorează si suma de 2.061.731,96 lei reprezentând diferenţa ratelor de leasing prevăzute în scadenţă. Refuzul de a plăti ratele de leasing în cuantumul şi la termenul stabilit în contracte, a condus la rezilierea contractelor de leasing în aprilie 2009.

Avocaţii datornicului au susţinut atunci că nu s-a achitat suma pretinsă întrucat, deşi au solicitat modificarea clauzelor contractului de leasing în condiţiile de criză economică, Tiriac Leasing nu acceptat modificarea clauzelor.

O perioadă, cele două maşini s-au aflat în posesia Locic şi după ce respectivele contracte au fost reziliate. Între timp, cele doua miljoace auto au fost recuperate şi valorificate de societatea de leasing, în cazul Rolls Royce rezultând o diferenţă de plată de aproape 40.000 de euro fără TVA. Avocaţii societăţii de leasing amintesc faptul că restituirea obiectului leasing-ului nu îl scuteste pe Locic de plata integrală a ratelor de leasing, a penalităţilor aferente, şi după caz, plata unor daune-interese.

Platforme betonate... pe degeaba

Firma Powertek Investments a executat pentru Locic Imobiliare platforme betonate pentru care susţine că are de primit aproximativ 100.000 de euro. La început, s-a convenit ca beneficiarul să pună la dispoziţia executantului două bilete la ordin. Când firma a încercat valorificarea titlurilor de credit emise, acestea au fost refuzate la plată ca urmare a lipsei totale de disponibil în cont.

Finisaje

Firma Banic C-CT susţine că are de primit de la Locic Imobiliare peste 300.000 lei pentru lucrări de finisaje. Văzând că nu primeşte banii, firma a fost de acord cu amânarea de două ori a termenului de plată dar... fără rezultat. Firma datornică a susţinut că neplata a avut drept cauză lucrări necorespunzătoare calitativ. Instanţa a dat însă câştig de cauză firmei executoare a lucrărilor.

Datorii de aproape 400.000 de lei atestate prin filă CEC susţine că are de recuperat şi firma Bianca Prest. Suma pretinsă nu a fost recunoscută la plată de Locic Imobiliare dar a fost acceptată la Tribunal.

În aşteptare

O altă firmă care susţine că are de recuperat bani de la Locic Imobiliare este Imobiliar Com 2000, în discuţie fiind aproximativ 570.000 de lei. Aceşti bani sunt datoraţi de Locic ca urmare a unui contract de locaţiune, susţine Imobiliar Com. Este vorba despre un spaţiu din Bd. Unirii, nr. 15, bl.3, sc.1-2. Această cerere urmează sa fie analizata de administratorul judiciar.

Istoric recent

Omul de afaceri Marius Locic a cedat în vară controlul firmei unui tânăr italian de doar 21 de ani. Cel acuzat de cumpărare de influenţă în dosarul Voicu şi-a păstrat, cel puţin pe hârtie, a treia parte din acţiuni. În prezent, controlul este în mâna administratorului judiciar. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor a fost stabilit pentru 31 noiembrie iar data primei sedinţe a adunării generale a creditorilor pentru 22 noiembrie.


Sursa

22 noiembrie 2010