Potrivit unui proiect de lege elaborat de MDRT sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor actului normativ sunt cuprinse între 2.000 şi 15.000 lei.

Construcţiile degradate, indiferent de tipul de proprietate, cu excepţia celor încadrate în clasa I de risc seismic sau a celor care au fost reabilitate termic, vor fi reabilitate arhitectural, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării şi Turismului.
"Prin proiectul de act normativ sunt stabilite obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale şi deţinătorilor de orice fel ai construcţiilor, proprietari, administratori, persoane fizice sau juridice", amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi fiind cuprinse între 2.000 şi 15.000 lei.
Astfel, Consiliul Local va trebui să aprobe programul multianual şi listele de inventariere a construcţiilor degradate, precum şi preluarea parţială sau totală la bugetul local a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie.
De asemenea, în atribuţiile primarilor intră identificarea şi inventarierea construcţiilor şi a deţinătorilor, precum şi notificarea deţinătorilor construcţiilor inventariate asupra obligaţiilor care le revin, precizând condiţiile, măsurile şi termenele, urmând să monitorizeze şi să controleze lucrările de intervenţie, să autorizeze executarea acestora şi să participe la recepţia lucrărilor.

 Sursa

13 septembrie 2010