Demolarea unei construcții reprezintă o problemă în plus, pentru un potențial client, dar acest dezavantaj este ușor de trecut cu vederea datorită atuurilor pe care le aduce, de obicei, o asemenea ofertă: prețul tentant și poziționarea bună. Totuși, înainte de a cumpăra un teren cu o clădire demolabilă, clienții ar trebui să știe exact ce urmează, de la acte, până la costuri.

38569-demolare.jpgDemolarea unei clădiri înseamnă în primul rând birocrație și costuri. Chiar dacă prețul de achiziție este unul mic, cheltuielile ulterioare sunt considerabile. Se plătesc taxe, impozite, servicii și, dacă nu se respectă pașii, se ajunge la sancțiuni. Astfel, primul lucru care trebuie făcut, după achiziția unei clădiri demolabile, este obținerea unei autorizații de demolare.

„Demolarea unei clădiri, fie ea totală sau parțială, se face exclusiv în baza unei autorizații obținute în prealabil. Aceasta se eliberează de către primărie sau, uneori, prefectura pe raza căreia există proprietatea. Iar acest lucru este valabil pentru orice fel de construcție, de la locuințe, la dependințe, garaje, chioșcuri, cotețe etc. Cine nu respectă această regulă, riscă să fie amendat”, explică pentru IMOPEDIA.ro Marian Tudose, inginer constructor Marcad Construct.

Demolarea fără autorizație se sancționează cu amendă sau chiar închisoare

Amenda pornește de la 100 de lei, dar urcă până la 5.000 de lei. În unele cazuri, se poate impune chiar și închisoarea de la trei luni până la trei ani. Pentru a evita acest neplăcut caz și a obține autorizația, apar alte costuri. În primul rând, taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, care reprezintă 0,1% din valoarea impozabilă a construcției. Costul este ajustat, în cazul în care se demolează doar o parte din construcție, în așa fel încât să se plătească doar prețul aferent construcției demolate.

„Se plătește și eliberarea certificatului de urbanism, precum și eliberarea avizelor conforme și alte cheltuieli apar la momentul întocmirii Proiectului pentru Autorizația de Demolare (PAD). Abia apoi se trece la demolarea propriu-zisă și la un nou set de cheltuieli”, continuă specialistul în construcții.

 

Demolarea în sine, se negociază cu firmele de construcții. În funcție de pretențiile acestora și de dificultatea lucrării, prețul pornește de la câteva sute de lei, dar ajunge până la câteva mii de lei. mai mult decât demolatul poate să coste însă mutarea deșeurilor de șantier.

„Pentru a muta molozul rezultat în urma demolării, clientul trebuie să plătească o firmă specializată, sau utilajele, poate chiar să intre în pachetul de demolare pe care l-a negociat. Clar e că transportul costă între 70 de lei pe tonă, până la 130 de lei pe tonă”, explică inginer constructor Marian Tudose.

În unele cazuri, Primăria nu permite demolarea clădirilor. Zonele istorice sunt în special predispuse acestui risc

Odată ce clientul cunoaște toate aceste costuri, stabilește că întregul proces este avantajos pentru el și cumpără proprietatea, atunci nu mai rămâne decât de întocmit dosarul pentru autorizația de demolare. Acesta trebuie să cuprindă:

  • Cerere tip și anexă la cerere
  • Certificat de urbanism
  • Dovada titlului asuăpra terenului și construcției
  • Documentația PAD
  • Avizele și acordurile legale
  • Dovada achitării taxelor legale
  • Declarație pe proprie răspundere privind situația juridică a imobilului
  • Acordul scris al coproprietarilor, dacă aceștia există
  • Fotografii ale fațadei lateral curte și spate, din care să reiasă starea tehnică a construcției.

În unele cazuri, este posibil ca Primăria să refuze demolarea construcțiilor. Această situație este posibil în cazul clădirilor istorice, sau aflate în zone cu importanță istorică. Iar dacă totuși se permite demolarea, în aceste cazuri, atunci arhitectura viitoarei construcții va fi strict condiționată de linia arhitecturală a zonei.

CITEȘTE ȘI:

 

28 octombrie 2015