Programul Prima Casă este, în continuare, cel mai accesat credit imobiliar. Însă cu toate că deja împlineşte câţiva ani de existenţă, deşi a fost intens promovat de majoritatea instituţiilor financiare, iar particularităţile i-au fost analizate pe numeroase canale media, există potenţiali clienţi care nu ştiu de unde să înceapă. IMOPEDIA.ro prezintă etapele parcurse în vederea obţinerii împrumutului şi traseul dosarului.

26052-casa_puzzle.jpg Programul Prima Casă a fost aprobat în vara lui 2009 (Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2009), iar ulterior au apărut numeroase modificări, ajungând în prezent la cea de-a patra ediţie. Odată cu Prima Casă 4, statul nu a mai garantat integral creditele, iar băncile participante şi-au asumat riscul de nerambursare în proporţie de 50%. Modificările care au bucurat mai mult clienţii au fost cele conform cărora puteau accesa programul guvernamental şi proprietarii care deja deţin o locuinţă (cu suprafaţa utilă de până în 50 mp) sau clienţii care deţin cote părţi dintr-o locuinţă.

Plafonul maxim în cadrul programului Prima Casă 4:

 • 60.000 euro - pentru o locuinţă veche
 • 70.000 euro - pentru o locuinţă nouă
 • 75.000 euro - pentru o locuinţă colectivă construită de la zero

Nu există limită de vârstă, nu există un venit minimum impus, statutul social este irelevant, iar existenţa unui credit de nevoi personale poate fi nesemnificativă. În schimb, pe lângă filtrările făcute de bănci înainte de acceptarea oricărui client, există câteva reguli impuse de stat. Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe prin Programul Prima Casă sunt următoarele:

 • fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare
 • achiziţionează în cadrul Programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii
 • dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei şi/sau care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată
 • îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor
 • se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării
 • se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii (sau mai devreme, numai cu avizul Ministerului Finanţelor Publice). După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului
 • se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare, pe toată durata finanţării
 • locuinţa care se achiziţionează în cadrul Programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, condiţie aplicabilă începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare

Alegerea instituţiei financiare şi programarea unei întâlniri cu un consilier bancar

După alegerea noii locuinţe şi o informare sumară din diferite surse, apare cea mai importantă întrebare: cum alegi banca de la care iei creditul Prima Casă? După o analiză atentă a ofertelor existente pe piaţă, trebuie stabilită o întâlnire cu un ofiţer de credit. Numai acesta poate furniza cu exactitate toate detaliile despre condiţiile impuse de bancă, poate răspunde cu certitudine la toate întrebările şi te poate informa în legătură cu toată documentaţia necesară pentru credit. Consilierul va face acum o estimare a sumei maxime pe care banca ţi-o va împrumuta, precum şi un grafic de rambursare a sumei solicitate.

Cu ajutorul ofiţerului de credit, va fi pus la punct dosarul de credit care urmează a fi analizat de bancă şi de Fondul de Garantare, nefiind obligatoriu ca cererea să fie aprobată. De aceea este foarte important să îl întrebi pe consilierul tău bancar în cât timp ţi se va comunica dacă cerere ta a fost respinsă sau aprobată.

Odată ce banca analizează dosarul şi istoricul proprietarului, cererea poate fi pre-aprobată. După acest pas se face raportul de evaluare a locuinţei ţintite şi abia apoi se stabileşte cu exactitate suma finanţată. Numai după aceste etape, după ce banca îşi dă acordul, dosarul este trimis la Fondul de Garantare pentru asumarea deciziei de garantare a împrumutului. În general, analizarea dosarului de către FNG nu depăşeşte cinci zile. În cazul în care lipsesc anumite acte sau au expirat, se prelungeşte comunicarea deciziei.

Dacă FNG aprobă dosarul, paşii sunt următorii:

 • Banca (Finanţatorul) achită comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garanţiei şi transmite Fondului copia documentului de plată
 • Finanţatorul încheie contractul de credit şi în transmite Fondului
 • Fondul redactează contractul de garantare pe care îl remite Finanţatorului, în vederea semnării acestuia de către Finanţator şi Beneficiar. Concomitent se transmit, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat şi decizia de aprobare a solicitării de garantare
 • În 5 zile de la primirea acestora, Finanţatorul şi Beneficiarul semnează şi remit Fondului contractul de garantare, împreună cu graficul de rambursare al finanţării garantate
 • În 3 zile de la primire, Fondul semnează contractul de garantare şi în transmite Finanţatorului
 • Finanţatorul pune la dispoziţie creditul, iar clientul poate semna contractul de vânzare-cumpărare a imobilului

 

CITEȘTE ȘI: Cum alegem firma de construcţii, dincolo de criteriile financiare?

 

17 August 2012