Industria bancară a suferit schimbări fără precedent, în ultimii cinci ani. Instituţiile bancare se confruntă cu numeroase presiuni, iar competiţia se intensifică de la un an la altul. În acest context, anul 2014 va continua să fie unul plin de reforme.

32800-raport_ey_ro.jpgIndustria bancară s-a schimbat extrem de mult, în ultimii cinci ani. La nivel global, modificările resimţite în acest domeniu, începând cu 2008, sunt fără precedent, subliniază specialiştii. Mai mult, acestea vor continua şi de-a lungul anului 2014, se arată în cel mai recent raport al EY România, companie ce oferă servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale.

Cea mai puternică forţă ce determină schimbări în industria bancară rămâne reglementarea, iar problematica lichidităţilor şi a capitalului, precum şi cea privind reformele structurale vor continua să domine agenda industriei. În plus, e de aşteptat ca noi presiuni să apară în 2014, printre care o presiune în creştere din partea investitorilor privind rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE).

„Multe dintre reformele pe care băncile trebuie să le adopte vor fi costisitoare atât din punctul de vedere al implementării, cât şi din cel al menţinerii pe termen lung. Drept urmare, impactul asupra costurilor necesare derulării afacerii va fi chiar mai mare în 2014. Investitorii ar putea accepta un randament mai scăzut ajustat la risc în cazul băncilor mai sigure, dar chiar şi acest randament trebuie să depăşească nivelul costului capitalului propriu, estimat la o medie de aproximativ 10-12%", arată Steven Lewis, EY Global Banking Analyst Leader.

  • Pentru multe bănci, rezolvarea problemei costului de capital versus rentabilitatea capitalului propriu va presupune o reformă radicală a modului în care îşi vor structura produsele şi serviciile
  • Băncile vor trebui să convingă autorităţile de reglementare că pot genera o creştere durabilă şi pot suţine următoarea perioadă de redresare economică
  • În plus, investitorii vor trebui să fie convinşi că reformele propuse de bănci vor genera efecte fundamentale asupra afacerii

În condiţiile actuale, băncile vor fi nevoite să formeze alianţe cu alte instituţii financiare sau cu alte companii non-financiare, astfel încât astfel încât ţinta unei creşteri de două cifre a profitabilităţii capitalurilor proprii să fie credibilă. Mai mult, specialiştii EY România spun că deja se pot vedea pe piaţa românească astfel de alianţe, ale unor bănci cu jucători inovatori, precum cei care derulează operaţiuni de creditare de la persoană la persoană (peer to peer lenders)

Economia globală, pe drumul cel bun

Economiile din Zona euro au început deja să iasă din recesiune, astfel că perioada de revenire economică a început să devină vizibilă. Temerile legate de o scădere dramatică a creştereii economice a Chinei s-au diminuat iar creşterea pare să fie mai echilibrată, încorporând atât investiţiile cât şi consumul. De asemenea, se văd unele reforme în industria bancară, în care se întrevăd tentative de liberalizare a ratelor de creditare din China, tendinţă ce va continua şi de-a lungul acestui an.

„Comparativ cu băncile de pe alte pieţe, băncile europene au cunoscut evoluţii mai puţin favorabile, afectate de criza datoriilor suverane din Zona Euro care a stopat procesul de revenire economică în regiune. Cele mai multe bănci de pe pieţele dezvoltate au reuşit să implementeze anumite măsuri de restructurare, prin urmare activele cu expunere mare la risc s-au diminuat. S-a renunţat la linii de business care nu ţineau de activitatea principală a băncii şi o parte dintre active au fost vândute. Anumite bănci au admis, de asemenea, că nu pot atinge poziţia de lider de piaţă şi şi-au diminuat activitatea pe liniile secundare de business”, se mai arată în raportul EY România.

În cazul primelor 50 de bănci de la nivel mondial (de la 33% în 2009, la puţin sub 30%, în prima jumătate a anului 2013), costurile care nu sunt legate de compensarea angajaţilor au continuat să crească mai repede decât veniturile, în special în cazul băncilor europene. Doar băncile din Asia au fost în măsură să genereze o creştere a veniturilor peste cea a costurilor în grupul băncilor analizate de EY.

Băncile se vor concentra pe inovarea de produse şi pe extinderea canalelor pentru a atrage noi clienţi

Băncile din pieţele emergente suferă în urma efectelor ratelor mici ale dobânzilor şi vor explora noi oportunităţi de generare de venituri care să le asigure capital pentru finanţare şi să le menţină rentabilitatea. În ciuda recentelor măsuri de creştere a ratelor dobânzii de referinţă ca măsură de combatere a inflaţiei, competiţia se intensifică în industrie. De asemenea, băncile se confruntă şi cu presiuni politice pentru a reduce marja de dobândă la creditele acordate clienţilor din segmentele de retail şi a întreprinderilor mici. În pieţele de origine, băncile se vor concentra pe inovarea de produse şi pe extinderea canalelor pentru a atrage noi clienţi, deşi trebuie să reziste tentaţiei de a câştiga volum în detrimentul segmentului de credite cu un risc mai ponderat. 

Aşteptările ridicate din partea clienţilor din segmentul de retail şi de business se adaugă presiunilor de reglementare. Cerinţele clienţilor evoluează rapid. Băncile sunt, astfel, sub presiunea de a răspunde nevoilor clienţilor care provin atât din pieţele dezvoltate, cât şi din cele emergente pentru a oferi un nivel de servicii şi flexibilitate asemănător cu cele implementate de alte sectoare”, încheie specialiştii EY România.

PE ACEEAȘI TEMĂ: Pericolele lui 2014: noi prăbuşiri pe piaţa bancară, imobiliară şi de capital 

 

21 ianuarie 2014