Comisionul de rambursare anticipată a creditelor - de consum, ipotecare sau de leasing - va fi de 1% din valoarea sumei rambursate anticipat, dacă până la scadenţa contractului este mai mult de un an. În cazul în care perioada până la data scadenţei este mai mică de un an, comisionul va fi de 0,5%.

În maximum 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţei, băncile sunt obligate să modifice contractele de credit, implicit valoarea comisionului de rambursare anticipată, prin acte adiţionale la contractele iniţiale.

Totodară, băncile vor fi obligate să ofere persoanelor care vor să contracteze credite formulare standardizate, înainte de semnarea contractelor, pentru a le da posibilitatea să compare ofertele de pe piaţă. După încheierea contractului, beneficiarul are un termen de 14 zile în care pot renunţa la contract fără a da explicaţii. Prevederile stabilite de guvern se vor aplica şi contractelor aflate în derulare.

 


9 iunie 2010