Nu ştiţi dacă puteţi construi pe un teren? Dacă terenul este extravilan şi poate fi trecut în intravilan? Răspunsurile la aceste întrebări le puteţi afla solicitând primăriei un Certificat de Urbanism.

18803-img_4093.jpgPentru a demara construcţia casei aveţi nevoie de o sumedenie de acte. Nu le veţi obţine din acelaşi loc, aşa că va fi nevoie de ceva alergătură. Înarmaţi-vă cu răbdare sau apelaţi la ajutorul unei firme specializate. Unul dintre primele acte de care aveţi nevoie este Certificat de Urbanism (C.U.), care este un act emis de primărie sau consiliu local, prin Biroul de Urbanism, cu următoarele date:

• Regimul juridic, tehnic şi economic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării
• Cerinţele urbanistice care trebuie îndeplinite
• Lista cu avizele şi acordurile legale necesare pentru autorizaţia de construcţie

Regimul juridic se referă la tipul de proprietate al terenului pe care se construieşte (respectiv public sau privat). Regimul tehnic relevă condiţiile de construcţie: înălţimea maximă, distanţele obligatorii faţă de proprietăţile vecine sau axul străzii, procentul maxim de ocupare a terenului, coeficientul maxim de utilizare a terenului. Regimul economic informează în ce măsură se încadrează terenul respectiv în activitatea economică a zonei.

Totuşi, lucrurile nu sunt atât de simple precum par. Pentru a primi acest certificat, este nevoie de o serie de alte acte în dosarul de cerere.

Documente necesare pentru obţinerea Certificatului de Urbanism

Cerere-tip. Este o cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism care trebuie să conţină informaţiile solicitantului şi ale imobilului, precum şi motivul pentru care este cerut actul.

Planul de situaţie pe suport topografic. Trebuie să fie la scară de la 1:5000 până la 1:500, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) local. Trebuie să fie indicat imobilul, teren şi/sau construcţii şi trebuie adus în două exemplare (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează).

Chitanţa. Respectiv o copie după documentul care atesta plata taxei de eliberare a certificatului.

Titlul de proprietate asupra imobilului. În cele mai multe cazuri, autoritatea care emite certificatul de urbanism cere şi documentul care atestă dreptul de proprietate.

Certificatul de urbanism este întocmit în concordanţă cu prevederile altor documentaţii de urbanism, precum Planul Urbanistic General (PUG), Planul Urbanistic Zonal (PUZ), Planul de Urbanism în Detaliu (PUD) şi a Regulamentului General de Urbanism (R.G.U.).

Emiterea certificatului de urbanism durează cel mult 30 de zile de la data înregistrării, cu obligaţia de a se menţiona scopul în care va fi folosit. Actul nu oferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Solicitantul trebuie să găsească anexat la certificatul de urbanism şi documente care aduc la cunoştinţă taxele necesare pentru avizarea documentaţiei pentru autorizarea de construcţie. Din acest motiv, furnizorii de utilităţi au încheiat un protocol cu administraţia publică locală şi sunt obligaţi să comunice suma totală a taxelor pentru avize, modalităţile de plată şi conturile unde acestea trebuie achitate.

Cât timp este valabil certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism are o valabilitate de şase luni până la doi ani de la data emiterii. Intervalul de timp este diferit în funcţie de:

• Scopul pentru care a fost solicitat
• Complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul
• Valabilitatea prevederilor din documentaţiile urbanistice şi din planurile de amenajare a teritoriului aprobate

Cu toate acestea, termenul-limită a certificatului de urbanism poate fi prelungit. Dacă beneficiarul actului depune o cerere la primărie (sau autoritatea care l-a emis) cu 15 zile înainte de data expirării, atunci certificatul de urbanism se poate prelungi cu maximum un an. După această prelungire este obligatoriu să fie emis un nou certificat de urbanism. Actele necesare pentru prelungirea valabilităţii sunt o cerere-tip şi certificatul de urbanism original. De asemenea, trebuie achitată o taxă de prelungire şi adusă dovada plăţii.

Certificatul de Urbanism trebuie contrasemnat de arhitectul-şef al localităţii, de secretarul primăriei şi de către primar.

CITEȘTE ȘI: De ce e important să facem studiul geotehnic?

 

31 mai 2011