Certificarea energetică a clădirilor este o problemă „la ordinea zilei". Dar cum se realizează efectiv, ce documente sunt necesare, care este procedura, ne spune un specialist în domeniu profesor la ­Universitate Tehnică de Construcţii din Bucureşti .

Ce este un certificat de perfor­manţă energetică (CPE)?

CPE-ul este un document tehnic informativ întocmit doar de auditorii energetici atestaţi de MDRT în baza Ordinului 550/2003 şi care încadrează clă­direa/apartamentul într-o clasă de eficienţă energetică.

Cum se realizează un CPE?

Procedura de certificare energe­ti­­că include pentru început etapa de analizare a documentaţiei tehnice existente şi de culegere a informaţiilor direct pe teren. Ulterior, se determină prin calcul consumurile de energie afe­ren­te sistemelor de instalaţii din clădire (încălzire, apă caldă menajeră, iluminat, climatizare şi ventilare) astfel încât să se poată încadra clădirea într-una din clasele de eficienţă ener­getică.

Cum sunt încadrate clădirile?

De la clasa A (foarte eficient ener­getic) la clasa G (foarte puţin eficient energetic). Încadrarea în clasele de eficienţă energetică este corelată cu nota­rea energetică a clădirii. Orice clă­dire/apartament va primi în certificat o notă energetică cuprin­să între 20 - 100, valorile peste 90 fiind caracteristice clădirilor eficiente energetic. Certificatul energetic va fi semnat şi ştampilat de auditor, devenind astfel un document ­oficial pentru care auditorul ­energetic îşi asumă toată res­ponsabilitatea.

Cine realizează certificările, cum se găsesc auditorii ­energetici?

Auditorii energetici se găsesc în lista oficială prezentată pe ­site-ul www.mdrt.ro sau din listele de la adresele www.aiiro.ro şi www.aiiro-bucuresti.ro. Există deja birouri de certificare şi ­auditare energetică (www.­vitastal.ro) în care o echipă de 2-3 persoane şi un auditor energetic pot realiza zilnic minim 5 ­CPE-uri.Sursa

24 martie 2010