Clădirea numită Cathedral Plaza pare gata de inaugurare. Prin jurul blocului turn, de 22 de etaje, s-a făcut cu­ră­­ţenie, au dispărut gheretele şan­ti­e­rului. Panourile metalice ridicate "la stradă", au fost şi ele demontate, ast­fel încât trecătorul se află în contact vizual direct cu cea mai înaltă clă­dire din centrul Capitalei. Un spa­ţiu pietonal în pantă pavat cu piatră am­plifică dezvoltarea pe verticală a acestei clădiri, făcând-o şi mai im­po­zantă în alăturarea cu clădirea mo­nu­ment a Catedralei romano-catolice. Două clădiri aflate însă în centrul unui conflict juridic şi cultural care durează de cinci ani şi a cărui re­zol­vare nu este apropiată.

22408-198237-jf-dsc7961-1.jpgSerile de decembrie, când lu­mi­ni­le oraşului anunţă sărbătorile, sunt tris­te în zona de conflict.

Cathedral Plaza este iluminată cu un alb rece, prin pereţii vitraţi se văd câţiva paznici care au grijă de clădirea goa­lă. Pe gardul vecin sunt afişate pa­no­urile de protest care reclamă cu li­tere mari "infracţiunea" şi anunţă ho­­t­ărârea definitivă a Curţii de apel Su­­ceava, care în opinia Bisericii Ca­tolice tranşează în favoarea ei litigiul cu Millennium Building Development, societatea care a construit blocul turn.

Dincolo de litigiul din justiţie, în­tre cele două părţi s-a dus o luptă de ima­­gine, un carusel al comunicatelor în oglindă a prezentat adevărul fie­că­rei părţi. Din vara acestui an a co­bo­rât "în ring" şi boss-ul cel mare al afa­ce­rii, israelianul Eyal Ofer. El a ex­pli­cat că a făcut acest pas, de a se ex­pri­ma în faţa ziariştilor, deoarece pro­iectul "Cathedral Plaza este complet blo­cat". Declaraţia a fost con­sem­na­tă în luna august şi de atunci mi­li­ar­da­rul Ofer nu a mai difuzat me­saje noi. Atunci, proprietarul clădirii anunţa că întârzierea finalizării cons­truc­ţiei, cu doi ani şi jumătate, a pro­vo­­cat companiei pierderi însemnate, cos­turile estimate au crescut sub­s­tan­­ţi­al, iar piaţa imobiliară s-a modi­ficat.

Tot cu prilejul vizitei la Bucureşti s-au confirmat negocierile pe care proprietarul le poartă cu un fond de investiţii britanic pentru vânzarea Cathedral Plaza. Dar, spunea Ofer, tranzacţia anunţată de 70 de mi­lioane de euro este condiţionată de un grad anumit de acoperire cu contracte de închiriere.

Faptul că acum, în prag de Săr­bă­tori de Iarnă, clădirea de birouri ara­tă ca în prag de inaugurare să în­semne că tranzacţia cu britanicii a reuşit şi chiriaşii încep mutarea?

Site-ul Cathedral Plaza este des­chis pentru informaţiile necesare, clă­direa îmbie prin poziţie, dotări, fa­ci­lităţi şi 200 de locuri de parcare în ga­rajele din etajele subterane. Willbrook, care are un portofoliu imobi­liar de circa 400 de milioane de euro, in­clude Cathedral Plaza la oferte, dar nu există încă date despre primii clienţi care vor păşi în clădire.

Istoricul ei este încărcat negativ nu doar de "dosarul de presă" şi de protestele publice, dar şi de hotărâri mai vechi ale Senatului şi de intervenţii ale Sfântului Scaun. Într-o afacere de asemenea amploare, aceste poziţii cântăresc greu şi Ofer a încercat o mediere cu episcopul romano-catolic Robu.

Nu sunt semne că demersul a avut succes deoarece Arhiepiscopia catolică solicită desfiinţarea clădirii de 22 de etaje şi redarea iniţială a terenului către un spaţiu verde. Ar fi o premieră pentru România. Totuşi, proprietarul Cathedral Plaza nu crede că este posibilă demolarea. Primarul general al Bucureştiului a soli­citat anularea intabulării, act şi el controversat şi sub o anchetă a DNA. Dezvoltatorul imobiliar spune că intrarea clădirii în circuitul civil este legală şi fără subterfugii.

Din acest ghem de contradicţii bucureşteanul poate admira în aceste zile o clădire modernă dar goală şi auzi clopotele Catedralei Sfântul Iosif care reverberează cu ecouri noi între pereţii unui aprig război imobiliar.

Întrebarea de spirit dâmboviţean "De ce trag clopotele, Mitică?" are un răspuns şi din partea lui Eyal Ofer, care crede că s-a ajuns în această situaţie pentru că nu a dat nici un dolar mită. Deşi i s-a sugerat. Astfel Cathedral Plaza este în situaţia auto-contradictorie: o vezi şi nu e. De marţi, vin ploile.


Sursa