Autorizaţiile de construcţie pentru clădiri noi vor fi condiţionate de studii privind sistemele alternative de încălzire, începând de anul viitor, iar locuinţele existente vor putea fi vândute sau închiriate doar dacă au certificat energetic.

20366-193771-case.jpgCertificatul, valabil zece ani, va cuprinde valoarea consumurilor energetice şi de emisii CO2, dar trebuie să includă şi recomandări de reducere a consumurilor energetice, potrivit unui proiect de ordonanţă al Guvernului.

Dacă pentru clădirile noi există astfel de certificate, iar construcţia implică pierderi de energie mult mai reduse, puţine blocuri vechi au fost reabilitate termic, astfel încât consumul să fie redus. În ultimii ani, Executivul a încercat în repetate rânduri să reglementeze problema certificatelor energetice, dar măsura fost amânată întotdeauna. Anul acesta, obligativitatea a intrat în vigoare, dar într-o variantă mai permisivă: închirierea nu era condiţionată de existenţa certificatului energetic, iar contractele de vânzare-cumpărare puteau fi încheiate şi în absenţa acestuia, dacă părţile contractante îşi asumau acest lucru.

Din acest motiv, doar 10% din tranzacţiile imobiliare se făceau până acum cu certificat energetic - în general, locuinţe cumpărate cu credit imobiliar, deoarece băncile cereau acest document, potrivit preşedintelui Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii AIIR-FVB, Cătălin Lungu. Noul proiect de ordonanţă, obţinut de Mediafax, prevede însă că, fără certificatul energetic, valoarea contractelor de vânzare sau închiriere este nulă. Mai mult chiar, caracteristicile energetice ale clădirii trebuie menţionate şi în anunţul de vânzare sau închiriere.

Certificarea şi auditarea energetică a clădirilor sunt realizate de auditori atestaţi pe grade profesionale de către Ministerul Dezvoltării Regionale. Pentru un apartament, obţinerea unui certificat durează câteva zile şi costă 100-200 de euro.

Necesar şi pentru renovare

Certificatul de eficienţă energetică va fi obligatoriu şi în cazul renovărilor majore, care, potrivit proiectului de ordonanţă, au costuri mai mari de 25% din valoarea de impozitare a clădirii. În cazul unei astfel de operaţiuni, proprietarii/administratorii acestora vor putea monta sisteme alternative de producere a energiei, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic, spune Guvernul.

Energie alternativă pentru clădirile noi

Proiectul de ordonanţă mai prevede că, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru clădirile noi, se va solicita, prin certificatul de urbanism emis de autorităţile locale, şi întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată. Acestea pot fi sisteme descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabilă, sisteme de încălzire sau de răcire centralizate sau de bloc, pompe de căldură sau cogenerare.

„Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero", se arată în document.

Clădirea cu un consum de energie aproape zero va fi acel imobil cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie este aproape zero sau foarte scăzut şi acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere.

Proiectul de ordonanţă mai prevede că, în cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă de peste 500 metri pătraţi aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice, certificatul va trebui afişat într-un loc accesibil şi vizibil publicului. Începând cu 9 iulie 2015, această obligaţie va fi valabilă şi pentru clădirile cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 metri pătraţi aflate în administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.


Sursa

16 august 2011