A doua ediţie a Programului „Casa Verde" a fost lansată astăzi de către Administraţia Fondului pentru Mediu. Românii vor putea din nou să folosească bani de la stat pentru a-şi monta sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă. Programul se adresează atât celor care îşi construiesc acum o casă, cât şi celor care vor să schimbe sistemele clasice de încălzire.

Casa VerdeAnul acesta bugetul pentru „Casa Verde" se ridică la aproximativ 25 milioane de euro, bani care se împart în fiecare judeţ în funcţie de numărul locuitorilor.

"Bugetul alocat Programului, pentru anul 2011, este de 100 de milioane lei, fiind distribuit la nivelul fiecărui judeţ în funcţie de numărul de locuitori al acestuia. Începând cu data de 1 iunie, persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu din localităţile unde domiciliază", se arată într-un comunicat emis marţi de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Există nişte criterii de selecţie, dar nu sunt drastice. Solicitanţii care doresc să beneficieze de acest program, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoană fizică cu domiciliul pe teritoriul României
 • să nu aibă restanţe la stat sau la bugetele locale
 • să fie proprietar sau coproprietar al imobilului unde se implementează proiectul
 • imobilul trebuie să nu fie obiectul unui litigiu, revendicări sau exproprieri în curs de soluţionare

Un alt criteriu care trebuie să fie îndeplinit de solicitant este ca în activitatea sa să nu fi încălcat dispoziţiile legale privind privind protecţia mediului şi să nu fi sponsorizat activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Statul plăteşte până la 8.000 lei pentru pompele de căldură

Conform comunicatului, programul constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:

 • până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare
 • până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură
 • până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice

Scopul programului „Casa Verde" este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Se încurajează folosirea sistemelor nepoluante, care au surse de energie regenerabilă, chiar şi în cazul caselor vechi. Statul plăteşte şi pentru înlocuirea sistemelor clasice de încălzire.

Persoanele fizice, interesate să aplice în cadrul Programului, pot consulta ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 310/5 mai 2011 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Acte necesare pentru a intra în program:

 • cerere tip și declarație pe propria răspundere
 • copie după actul de identitate al solicitantului
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 zile
 • copie legalizată după autorizația de construcție pentru imobilele în curs de construcție și certificat de atestare fiscală, în original
 • un cont bancar și un plic pe care se completează numele, adresa solicitantului, precum și titlul complet al programului1 iunie 2011