Cristian Popescu Ialomiţa, vicepreşedinte al ARAI şi vicepreşedinte al CEI a participat la toate şedinţele de lucru ale Comitetului Tehnic CEN, care s-a ocupat cu elaborarea Standardului European (S.E.), în calitate de preşedinte al Comitetului Tehnic ASRO.

Astfel şi-a câştigat calitatea de „părinte muncitor" al Standardului şi este în măsură să ofere detalii tehnice avizate privind implementarea acestuia.

"Trebuie create sisteme de echivalare a educaţiei agenţilor imobiliari, după dezbateri publice"

1. ISTORIA STANDARDULUI EUROPEAN


• ARAI a avut ideea lansării unui Standard înainte de acţiunea europeană
• La nivelul Parlamentului European şi al Comisiei Europene s-a dorit ca pentru toate activităţile să existe o transparenţă, o libertate de schimb a informaţiei şi de practicare a meseriei
• Mai întâi s-a încercat promovarea unei legi, apoi s-a identificat nevoia unei platforme comune de apreciere a profesioniştilor din ţările membre

2. ALTE PROFESII CU STANDARD


• Există un nomenclator cu 80-90 de profesii, dar între ţările europene sunt recunoscute doar opt-nouă
• Dintre acestea, 7-8 sunt profesiuni medicale + arhitectura

3. REGULILE DE BAZĂ


• Standardul European a fost adoptat de C.E.N. şi a fost recunoscut în România
• Nu mai poate exista alt standard al activităţii imobiliare, acesta va fi singurul
• Nu este obligatoriu
• Poate deveni obligatoriu într-o ţară, dacă e inclus într-o prevedere legală naţională

4. AVANTAJELE STANDARDULUI EUROPEAN


• Este un lucru bun pentru toată lumea
• Pentru agenţii imobiliari:
1. Este un avantaj profesional, pentru că parcurgând toate treptele certificării îşi ridică nivelul profesional şi eficienţa activităţii
2. De imagine
• Pentru public:
1. Standardul clarifică activitatea imobiliară şi astfel poate şti ce fel de servicii să ceară
2. Va şti să deosebească profesioniştii de neaveniţi

5. ACŢIUNILE URMĂTOARE


• Există Standardul, avem Biblia activităţii imobiliare
• Agentul imobiliar trebuie certificat, dar după anumite proceduri, care necesită timp şi dezbateri
• Certificarea se poate face:
1. pe propria răspundere, teoretic
2. Prin terţe părţi, societăţi îndreptăţite să certifice, agrementate de RENAR

6. RECOMANDĂRILE EUROPENE PRIVIND EDUCAŢIA


• Există două capitole referitoare la evaluarea agentului imobiliar, unul despre aptitudini, despre valoarea individului şi altul despre nivelul educaţiei
• Sunt daţi parametri generali, pentru această activitate şi va fi elaborat un Standard separat pentru educaţia în imobiliare
• Recomandarea este să fie 120 ECT, echivalentul a doi ani şi jumătate de studii
• Cursurile actuale de pregătire, în România durează 60 ore şi va trebui creat un sistem de educaţie în acord cu necesităţile Standardului european
• Pe de altă parte, pentru cei care practică deja, care au notorietate şi o activitate profesională recunoscută, în mod obligatoriu se vor crea sisteme de echivalare
• De aceea este foarte important să fie organizate o serie de dezbateri, în care comunicatatea imobiliară şi publicul, oficialii şi utilizatorii să îşi exprime punctele de vedere

Cristian Popescu Ialomita

  

  

26 august 2010