Atenţie la felul în care încheiaţi un antecontract/contract de vânzare-cumpărare! Asiguraţi-vă de două ori înainte de a semna o dată! E bine ca atunci când sunt încheiate astfel de documente să aveţi de partea dumneavoastră un specialist, un avocat sau un notar care să vă sfătuiască. Din păcate, nu puţine sunt situaţiile în care deşi a fost semnat un precontract/contract de vânzare-cumpărare în care au fost stabilite o serie de elemente ce trebuie respectate ulterior, fie de cumpărător, fie de vânzător, acest lucru nu se intâmplă. Vă prezentăm mai jos un caz în care cumpărătorul susţine că deşi şi-a respectat toate angajamentele contractuale, vânzătorul nu a făcut acelaşi lucru. Cu siguranţă un astfel de caz va fi rezolvat doar în instanţă.

16421-contract_vanzare_cumparare.jpgSubsemnata Coman Camelia, avand calitatea de debitor in dosarul de executare silita nr. 1260/2010 al BEJ Casagranda Stana Anton, prin prezenta petitie doresc a va aduce la cunostinta demersurile abuzive si grave asupra integritatii persoanei si a integritatii proprietatii  savarsite de Enoiu George Cristian ,Enoiu Amalia si Iovanescu Mihail, impreuna cu Executorul Judecatoresc, Casagranda Stana Anton ,precum si caracterul ilegal al documentelor emise de acesta in dosarul de executare silita anterior amintit.

In anul 2005, subsemnata am incheiat antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1529/08.06.2005(Anexa 1), asupra imobilului situat in Str. Arh. Louis Blank nr.1, parter si et.1, Sector 1, ulterior Contractul de vanzare-cumparare Nr.815/08.05.2006(Anexa 2) in care sunt stipulate  evident atat pretul, precum si conditiile prin care se transfera dreptul de proprietate din partea numitilor Enoiu George Cristian, Enoiu Ionela Amalia, Iovanescu Mihail in calitate de vanzatori catre subsemnata avand calitatea de cumparator, fiind stipulat in mod expres ca numitii vor efectua procese- verbale preliminarii de executie a lucrarii , pana la predarea acesteia  pe baza de proces verbal de receptie finala cu dotarile prevazute in Anexa 1 la contract, termenul de finalizare si  predare a imobilului fiind asumat de vanzatori ca fiind cel mai tarziu la data de 30.04.2006.

Subsemnata, optand pentru finisaje superioare decat celor prevazute in Anexa 1 la Contractul de vanzare-cumparare ,si unificarea spatiilor prin montarea unui lift , conditii sine qua non discutate si agreate de la data semnarii antecontractului  cu vanzatorii au fost achitate de mine (chitantele sunt depuse in Dosarul Nr.8393/299/2008- pe rolul instantei Judecatoriei Sect.1 in curs de solutionare) urmand a fi scazute din pretul final de vanzare o data cu predarea imobilului pe baza de proces verbal predare-primire-receptie.

Desi am efectuat toate platile corespunzatoare graficului de plati din antecontract/contract de vanzare-cumparare, relatiile dintre noi s-au degradat, vanzatorul  neintelegand sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin actele autentice , privind stadiile fizice de edificare a constructiei , inclusiv obligatia proceselor verbale preliminare si a respectarii termenului de 12 luni de la semnarea antecontractului  pentru predarea imobilului.

Astfel, in anul 2007 o data cu plata  sumei de 20000 euro(suma achiata in lei- Anexa 3 ) Raiffeisen Bank, parte din rest de plata de 60000 datorata in 14 zile de la predarea imobilului pe baza de proces verbal de receptie finala-40000 euro (Anexa 4) din suma mentionata fiindu-i achitati vanzatorului in data de 15.06.2006 cu O.P. Alpha Bank. Plati efectuate in avans fara indeplinirea conditiei exprese privind predarea imobilului ,vanzatorul cu rea-credinta ,desi era cu o intarziere de mai mult de 8 luni fata de obligatia contractuala  a inteles sa foloseasca spatiul meu ca organizare de santier a corpului 2 in curs de constructie. (Fotografii, declaratii martori in dosarul Nr.8393/299/2008- pe rolul instantei Judecatoriei Sect.1 cu termen la 18.02.2011 (Anexa 5).

Ultima suma datorata vanzatorilor de 30.000 euro  conform contract vanzare-cumparare Nr.815/08.05.2006, ce urma a fi achitata in 12 luni de la data semnarii acestuia, suma ce ar fi trebuit conform intelegerii partilor compensata cu ,contravaloarea facturilor  de materiale necesare finisajelor ,facturi ce  au fost achitate de mine (Cerificat de grefa in dosar 8393/299/2008 J.S.1.,(Anexa 6) si Raportul de expertiza –(Anexa 7), filele Nr 187-190 din dosar ,la care ar fi trebuit compensata si suma de 11.000 euro-(anexa 8 si 9) virata eronat dintr-o gresala materiala in contul vanzatorilor  suma recunoscuta de acesta in fata martorilor.

Mentionez ca toate platile aferente contractului de vanzare-cumparare 815/08.05.2006 in ceea ce priveste spatiul situat in Str.Louis Blank Nr.1 Sector 1 Bucuresti au fost efectuate in acelasi cont, cont indicat in mod  expres de vanzatori.

TOATE ACESTE ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA CU REA-CREDINTA A ANTECONTRACTULUI SI CONTRACTULUI IMOBILULUI SITUAT IN STR.LOUIS BLANK NR.1, SECTOR 1 BUCURESTI, AU FOST CONSTATATE IN DOUA RANDURI DE INSTANTELE JUDECATORESTI ,RESPECTIV DECIZIA CIVILA 1290 R RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRONUNTATA DE TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOSARUL 20523/299/2007(Anexa 10) si DOSARUL NR.9273/299/2008 TRIBUNALUL MUNICIPULUI BUCURESTI (ANEXA 11) PRECUM SI CONSTATAREA SECTIEI DE POLITIE 2 A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ANEXA 12) IN URMA PLANGERII PENALE DEPUSE DE SUBSEMNATA IN CALITATE DE CUMPARATOR DE BUNA CREDINTA LA PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA SECTORULUI 1 A MUNICIPIULUI BUC.

*    NOTA SPECIALA
HOTARARILE JUDEACTORESTI SUS MENTIONATE AU FOST PRONUNTATE IN DOSARELE DE EXECUTARE SILITA INCEPUTE DE BEJ DORINA GONT,VANZATORII AVAND CUNOSTINTA DE FAPTUL CA NU MAI AVEAU DE INCASAT NICI O SUMA CONFORM CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE DATORITA FAPTULUI CA NU ISI INDEPLINISERA OBLIGATIILE CONTRACTUALE , IAR TOATE SUMELE DATORATE LOR ERAU DEJA ACHIATATE.EU INTELEGAND SA FINALIZEZ IMOBILUL SITUAT IN STR. LOUIS BLANK NR.1 SECTOR 1 BUCURESTI PE CHELTUIALA PROPRIE. (ANEXA 7).

FIIND IN PROCES NU AM AVUT POSIBILITATEA RADIERII DIN CARTEA FUNCIARA A SUMEI DE 90.000 EURO CE REPREZENTA PRIVILEGIUL VANZATORULUI,  ASTFEL CA :

In saptamana 10-18 MAI 2010 m-am prezentat la Unicredit Tiriac Bank  si BRD Group Societe Generale pentru a mi se acorda imprumut nevoi personale , iar cand m-am prezentat sa ridic imprumutul mi-a fost adus la cunostinta ca a fost respins de ” Serviciul Risc” datorita faptului ca exista o interogare a conturilor personale de BEJ CASAGRANDA STANA ANTON.

Asa a inceput seria de abzuri la care sunt supusa si in prezent de catre Enoiu George Cristian,Enoiu Amalia,Iovanescu Mihail si cu ajutorul si sprijinul acordat de BEJ CASAGRANDA STANA ANTON.

1.In luna mai 2010, prin notificarea Nr.82/2010 am fost invitata la sediul BEJ CASAGRANDA STANA ANTON din Str.Splaiul Unirii Nr…pentru a incheia procesul verbal de predare-primire-receptie pentru imobilului situat in Str.Louis Blank Nr.1 Sector 1 Bucuresti (Anexa 13)

In data de 15.05.2010 i-am transmis Memoriul inregistrat sub

Nr.5451/15.05.2010(Anexa 14), prin care ii aduceam la cunostinta faptul ca nu se poate incheia un proces verbal de primire-receptie Conform legii 50 /1991 Republicata  si a motivelor pe care vi le-am expus mai sus.

Mentionez ca BEJ Casagranda Stana Anton in urma acestei notificari a intocmit proces verbal (Anexa  15) care a fost depus indosarul de fond Nr.8393/299/2008, fara a mi se comunica, asa cum legea prevede.

2 . La data de 06.05.2010 a depus la Judecatoria Sectorului 1 a Municipiului

Bucuresti cererea creditorilor Enoiu George Cristian , Enoiu Amalia, Iovanescu Mihail inregistrata sub  nr. 5168/06.05.2010 (Anexa 16) pentru suma de 90.000 euro si a solicitat Incuviintarea Executarii Silite desi avea cunostinta de litigiile pe rol inscrise in Cartea Funciara a imobilului , Extras de carte funciara depus chiar de BEJ CASAGRANDA in dosarul  26975/299/2010 J.S.1.(filele 13-14 dosar 26975/299/2010) .-Anexa 17

3. LA DATA DEPUNERII  CERERII DE INCUVIINTARE EXEC.SILITA DE CATRE BEJ CASAGRANDA STANA ANTON ,CREANTA ERA ATAT ACHITATA CAT SI PRESCRISA ,CONF.DOCUMENTELOR DEPUSE IN PREZENTA PETIE ,TERMENUL MAXIM DE PREDARE AL IMOBILULUI  FIIND DE 30.04.2006, DATA DE LA CARE INCEPE SA CURGA  PRESCRIPTIA POTRIVIT  ART.405 C.PROC.Civ.

Instanta, fiind indusa in eroare de catre acesta SI NETINAND CONT DE DOCUMENTELE DEPUSE(Presedinte Ana Maria Puiu) a Incuviintat Executarea silita a subsemnatei in dosarul anterior amintit la data de 04.08.2010 desi am depus in acest dosar Intampinare cu explicatia situatiei de fapt,precum si inscrisurile stipulate in prezenta petitie , INCLUSIV CEREREA RECONVENTIONALA A NUMITILOR ENOIU SI IOVAESCU DIN DOSARUL DE FOND 8393/299/201O IN CARE ASA ZISII CREDITORI SUB JURAMANT IN FATA INSTANTEI  RECUNOSC ACHITAREA SUMEI DE 60.000 EURO ,INSOTITA DE ORDINELE DE PLATA AFERENTE SUMEI DE 40000 SI 20000 EURO, SUMA CE FACE PARTE DIN INCUVIINTAREA EXECUTARII DE 90.00O euro PRONUNTATA DE INSTANTA.

Am inteles sa depun Contestatie la executare si anularea formelor de executare la Jud.Sect.1 , dosar 37958/299/2010 insa termenul atribuit a fost la data de 07.03.2011, motiv pentru care am inteles sa depun cereri de preschimbare termen ce nu mi-au fost incuviintate. (Anexa 18extras ECRIS )

AM FORMULAT  PENTRU COMBATEREA ABUZURILOR SI INCUVIINTAREA ERONATA A EXECUTARII    PRIPITE ,  SUSPENDARE PROVIZORIE EXECUTARE SILITA , ACTIUNE CE FACE OBIECTUL DOSARULUI 43189/299/2010 ,INSTANTA DISPUNAND: ’Respinge ca inadmisibila cererea de suspendare provizorie a executarii silite formulata de contestatoare ..,in contradictoriu cu intimatii”.(Extras Ecris-Anexa19)

Intrucat trebuia sa imi demonstrez buna credinta si pentru a evita sa  fiu victima unei ilegalitati , respectiv unui abuz datorat malversatiunilor BEJ in complicitate cu creditorii,subsemnata am formulat o noua contestatie a executarii silite ce a facut obiectul dosarului Nr. 45921 /299 / 2010 , instanta hotarand : ”Respinge ca neintemeiata cererea de suspendare provizorie ”.(Extras Ecris-Anexa 20.)

SI ABUZURILE CONTINUA:

In urma Somatiei de Plata pe care acesta mi-a transmis-o la data de 08.09.2010 (Anexa 21) mi se  aducea la cunostinta faptul ca am calitatea de debitor in dosarul 1260/2010, debitul fiind de 90.000 euro, in  data de 17.09.2010 am transmis o noua instiintare(Anexa 22) catre BEJ Casagranda prin care sa  se constate ca nu am nici un fel de debit ,intrucat:

-         Am facut dovada ACHITARII SUMEI DE 60000 EURO astfel:

      40.000 euro  O.P. si Extras Alpha Bank din data de 15.06.2006

      20.000 euro  Extras bancar Raiffeisen Bank din data de 23.02.2007

                                  achitata in lei  respectiv 65.487 lei  

-         Desi l-am instiintat in ceea ce privesc cele doua sume achitate conform antecontractului si  contractului de vanzare-cumparare 815/08.05.2006, acesta nu a incheiat nici un proces verbal in care sa consemneze faptul ca aceste sume au fost achitate.

Pentru suma de 30000 euro am aratat ca aceasta a facut deja obiectul unui dosar de executare silita la cererea creditorilor anterior amintiti ,unde am depus Contestatie la Executare dovada stand dosarul Nr. 20523/299/2008, Tribunalul Municipiului Bucuresti  prin Decizia civila 1290 R 17.07.2008, ramasa definitiva si irevocabila ….. „admite contestatia la executare si anuleaza toate formele  de executare si executarea silita insasi, „,inscrisa de asemenea in cartea funciara  a imobilului din Str. Louis Blank Nr.1, Sector 1 Bucuresti.

Cu  rea credinta vanzatorii  au deschis un alt dosar  de executare silita, la care am formulat o noua contestatie la executare – (anexa  dosar 9273/299/2008) , suspendat de asemenea pana la solutionarea irevocabila a dosarului 8393/299/2008 , dosar nesolutionat inca,termenul urmator fiind la data de 18.02.2011.-(certificat de grefa anexat)

……SI ABUZURILE NU SE OPRESC AICI

In data de 25.10.2010 BEJ Casagranda Stana Anton  trimite o Comunicare prin care sunt instiintata ca  „am procedat in conformitate cu dispozitiile Art.452-453 si urmatoarele la poprirea conturilor dvs.la tertii popriti ….in vederea recuperarii sumelor de 90000 euro echivalent in lei”(Anexa 23 )

Vazand ca acesta insista in ceea ce priveste executarea silita pornita impotriva subsemnatei am inteles ca din nou sa formulez o instiintare pentru acesta la data de 16.11.2011,prn care ii solicitam din nou sistarea tuturor formelor de executare.(Anexa 24) si in data de 26.11.2010 o noua instiintare   (Anexa 25)

POPRIRI ILEGALE ASUPRA CONTURILOR   

O suma virata eronat in contul subsemnatei in data de 09.12.2010 la BRD acesta a inteles sa o popreasca (Anexa 26).Banca a formulat o cerere de returnare a sumei de 3.787 ron , de asemenea si societatea Old Border , cea care a efectuat plata eronat, insa nu s-a mai primit nici un raspuns din partea Bej Casgranda.

La data de 19.10.2010 am achitat in lei  suma de 38.526 ron c/val 9000 euro la CEC Bank , reprezentand cautiune dosar 45921/299/2010 J.S.1 , suma asupra careia Instanta a incuviintat restituirea in favoarea subsemnatei, insa  BEJ Casagranda Stana Anton a infiintat poprirea asupra acesteia in mod abuziv. (Anexa 27)

……..SI ABUZURILE CONTINUA

In data de 21.01.2011 am primit de la acesta Instiintare si Publicitate Imobiliara(Anexa 28) in care sunt instiintata de faptul ca imobilul se va scoate la licitatie la data de 15.02.2010, insa fara a mi se comunica si cuantumul debitului pe care l-as avea ifata de asa zisii creditori.

Am inteles ca ultima posibilitate formularea unei noi Contestatii la executare  impotriva actelor de procedura emise de BEJ CASAGRANDA STANA ANTON IN DOSARUL 1260/2010 , actiune inregistrata sub Nr. 4099/299/2010 (Anexa 29 ECRIS), termenul atribuindu-se la data de 16.08.2011, situatia totusi trebuie analizata de instanta NU DUPA CE PRODUCE EFECTE  SI PREJUDICII GRAVE ,SI MAI ALES TINAND CONT DE FAPTUL CA PREZENTA CAUZA TREBUIE SA SE JUDECE DE URGENTA  POTRIVIT ART. 402 al.1 teza 2 .si mai ales ca dreptul de a ataca solutia PRIPITA a incuviintarii executarii silite nefiind exercitata prin intoarcerea executarii silite asupra imobilului.

PREJUDICII GRAVE MORALE SI MATERIALE

Am in derulare pe langa alte obligatii si Contractul de credit  la BRD Societe Group Generale sub Nr. 129/02.07.2008 pe care abuzurile asa-zisilor creditori imi ingreuneaza posibilitatea de a achita ratele lunare , neplata acestora ducand la pozitionarea numelui subsemnatei pe lista de „rau platnici”, statut ce imi va restrictiona in viitor  posibilitatea unei refinantari, sau orice alta operatiune bancara.

De asemenea  am in intretinere un copil minor (Anexa 32), si toate actiunile de „Contestatii la executare, suspendari executare silita, plata cuantumului cautiunilor, copii acte, onorarii aparatori alesi in cauze, a trebuit si trebuie sa le suport in continuare, datorate unei actiuni injuste si imorale,  procurarea acestor sume devenind foarte grea datorita crizei.

In acest sens mentionez ca subsemnata impreuna cu  S.C. CAGEAD INTERMED, S.C. CAGEAD INVEST S.R.L, societati ce au sediul social in spatiul mentionat am efectuat investitii pentru ridicarea standardului de finisaje al imobilului  ,investitii de care la efectuarea expertizei tehnice nu s-a tinut cont , astfel ca subsemnata nu imi pot recupera nici macar banii alocati imbunatatirilor .(Anexez Certficatele de Inmatriculare ale societatilor mentionate-Anexa 30)

Totodata isi desfasoara activitatea in spatiul mentionat S.C. VIMAN INTERNATIONAL LTD S.R.L., SI  S.C. SYDUS CONSULTING S.R.L. , partenerul acestei societati organizand in acest  spatiu diverse cursuri de interes public , ceea ce a necesitat achizitionarea unui mobilier adecvat, a unei tehnici de calcul si anumite sisteme de supraveghe de inalte standarde.Asadar, mutarea acestor societati ce au un numar mai mare de 20 de angajati din spatiu in urma unor incercari ilegale este practic imposibila.

Incercarea de a scoate la vanzare  spatiul situat in Str. Louis Blank Nr.1, Sector 1, Bucuresti ,prin subevaluarea acestuia de catre expertul ales de BEJ Casagranda (Anexa 31 ), situatie ireversibila de altfel, imi produce grave prejudicii intrucat raportul dintre pretul de cumparare –investitii- evaluare nu este echitabil, mai mult decat atat evaluarea spatiului a fost efectuata pe suprafata utila si nu pe suprafata construita, ceea ce din start l-a diminuat ca si pret.,mai mult cu cat spatiu are placaje ceramice si de sticla luxoase, peretii sunt tratati, izolati fonic.

Prejudiciul este cu atat mai mare cu cat pretul unui imobil in aceeasi cauza per metru patrat ,este mai mare decat cel din expertiza si chiar cu intoarcerea executarii silite nu mai exista posibilitatea recuperarii diferentei dintre pretul de vanzare si pretul real al imobilului ,pierdere majora in sarcina mea si a societatilor ce au facut investitii in imobil.

Probabil BEJ CASAGRANDA STANA ANTON IMPREUNA CU ASA ZISII CREDITORI, incearca sa imi ingradeasca deptul la judecata sa se considere si  sa actioneze mai presus decat legea.

FAC PRECIZAREA CA IMOBILUL SE DORESTE A FI SCOS LA LICITATIE FARA A EXISTA DIN PARTEA SUBSEMNATEI DEBIT FATA DE SOLICITARILE CREDITORILOR IAR IN LIPSA AUTORITATII  INSTANTELOR JUDECATORESTI ANTRENATA DE REAUA-CREDINTA DIN PARTEA ASA-ZISILOR CREDITORI, ESTE ANULATA PROTECTIA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL SUBSEMNATEI, ASA CUM ESTE STIPULATA IN PRIMUL PROTOCOL ADITIONAL LA CONVENTIE.

VA ROG SA DISPUNETI MASURI DE URGENTA DATORITA PREJUDICIULUI  –MATERIAL SI MORAL PE CARE IL SUPORT IN PREZENT, AVAND CONSECINTE DEOSEBIT DE GRAVE ROLUL MEU RAPORTAT LA INSCRISURILE ANEXATE FIIND DE CREDITOR SI NU DE DEBITOR.


<-->

10 February 2011