COMUNICAT DE PRESĂ

București, 01.08.2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) finanțează, anul acesta, din veniturile proprii, lucrări de cadastru general pentru 2.340 de localități. Suma totală alocată de ANCPI, în 2017, este de 442.350.000 de lei, pentru un număr maxim de 7.372.500 de imobile.

Aproape 80% dintre primăriile eligibile au semnat, până la data de 31.07.2017,  contracte de finanțare cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Valoarea acestor contracte este de 335.739.014 de lei, sumă necesară pentru înregistrarea imobilelor din 2.340 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din totalul celor 2.949 eligibile.

Potrivit legii, UAT-urile primesc, în 2017, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. În plus, începând din 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului. 

Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică  va fi organizată de UAT-uri, iar plățile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate. Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral din extravilan și, prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract încheiat de UAT cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară de pe raza județului în care se află. Potrivit legii, primăriile au obligația să selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes național și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.        

În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică, la nivel național, este următoarea:

-       lucrări finalizate la nivel de UAT - 26;

-       lucrări în derulare la nivel de UAT -195;

-       lucrări finalizate la nivel de sector cadastral - 981 de sectoare cadastrale din 416 de UAT-uri;

-       lucrări în derulare la nivel de sector cadastral - 984 de sectoare cadastrale din 281 de UAT-uri.

Mai multe detalii puteți afla accesând pagina web a ANCPI, .

Persoană de contact:

Mădălina IANCU, Șef Serviciu Comunicare

Tel. 0731.606.215

E-mail: [email protected]

2 August 2017