Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online de către notari sau persoanele interesate, fără plata unui tarif de urgență, începând cu data de 8 ianuarie 2020. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), începând de astăzi, 8 ianuarie 2020, extrasul de plan cadastral poate fi solicitat și eliberat online, prin intermediul platformei http://epay.ancpi.ro, dacă imobilul respectiv are geometria încărcată în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

42800-ancpi_24386600.jpgPentru a solicita și a primi extrasul de plan cadastral online, persoanele interesate trebuie să își facă un cont pe http://epay.ancpi.ro, iar apoi să plaseze comanda. Cererea poate fi trimisă online la orice oră, iar plata poate fi făcută prin intermediul cardului bancar. Extrasul de plan cadastral costă 15 lei și poate fi eliberat pe loc, dacă documentul respectiv este disponibil în format electronic.

Aceasta este doar una dintre modificările aduse Ordinului directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile subordonate. Noile reglementări au drept scop reducerea perioadei necesare pentru întocmirea documentațiilor cadastrale, de urbanism etc.

Astfel, Ordinul nr. 16/2019 prevede și eliminarea tarifului de 60 de lei, care trebuia achitat în cazul redepunerii cererilor respinse. De acum încolo, această sumă va fi plătită doar în cazul cererilor redepuse după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora. În cazul cererilor tarifate incomplet, diferența de tarif poate fi achitată prin redepunerea cererii, conform mențiunilor din încheierea de respingere, anunță ANCPI.

Modificările aduse Ordinului nr. 16/2019 au simplificat, de asemenea, procedurile de tarifare a cererilor specifice, prin înlocuirea documentului distinct de încasare a tarifului cu un document de plată unic pentru cererile care au ca obiect imobile situate în raza teritorială a unui singur oficiu de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI).  

În plus, potrivit noilor reglementări, cererile pentru care solicitanții au achitat tariful de urgență vor fi soluționate în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul general.

 

8 ianuarie 2020