Aproape 24.000 de cărți funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii imobilelor din nouă comune din județul Galați, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Galați.

Cele 23.726 de imobile înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparțin locuitorilor din comunele: Rădești, Berești, Jorăști, Tudor Vladimirescu, Cuca, Cudalbi, Barcea, Vlădești și Vârlezi, comună cadastrată integral. Lucrările, începute în intervalul 2017 - 2018, s-au desfășurat pe o suprafață de 20.421 de hectare.

Noile cărți funciare au fost predate primarilor celor nouă comune de către Radu-Codruț ȘTEFĂNESCU, președinte – director general al ANCPI. La evenimentul care a avut loc joi, 18 aprilie, au participat președintele Consiliului Județean Galați, Costel FOTEA și directorul OCPI Galați, Romeo SCARLAT.  

După înmânarea cărților funciare, președintele ANCPI a participat la o ședință de lucru cu primarii din județul Galați. Cea de-a cincea etapă de finanțare a lucrărilor de cadastru general pe sectoare cadastrale și lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) au fost principalele teme abordate în cadrul acestei întâlniri.

În prezent, din totalul de 65 de UAT-uri din județul Galați, patru (Matca, Valea Mărului, Băleni și Vârlezi) sunt cadastrate în proporție de sută la sută. De asemenea, sunt finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor din 292 de sectoare cadastrale din 45 de UAT-uri. Pentru aceste lucrări ANCPI a plătit peste 6 milioane de lei.

În alte 57 de UAT-uri se desfășoară lucrări de cadastru general, atât la nivelul întregului UAT, cât și pe sectoare cadastrale (parțial), pentru care sunt alocate peste 12 milioane de lei.

În anul 2019 vor fi finanțate lucrări de peste 6,5 milioane de lei, pentru 44 de UAT-uri.

Totodată, nouă comune din județul Galați vor fi cadastrate integral cu fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Pentru primele șase (Șendreni, Ivești, Vânători, Frumușița, Berești-Meria și Munteni) ANCPI a inițiat deja procedura de licitație. Pentru celelalte trei UAT-uri (Barcea, Independența și Liești) procedurile de achiziție vor începe în luna septembrie.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

 

SERVICIUL COMUNICARE

            AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

18 April 2019