Proiectul care prevede "permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcție" a fost adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.
42384-amenda_receptie.jpgActul normativ modifică Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu prevederi privind accesul la utilități, în condiții de siguranță.

"În ultima perioadă au avut loc mai multe incendii la imobile cu destinația de locuințe care nu aveau semnate procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor de construcție sau care nu aveau branșamentele autorizate, adecvate și definitive, în acord cu destinația de locuire. În fapt, în ultimii ani, au fost semnalate zeci de situații în care au avut loc incendii sau explozii soldate cu victime și pagube materiale, având drept cauză instalațiile improvizate sau neadecvate la care unii dezvoltatori imobiliari au recurs pentru a crea înșelător senzația că blocul dat în folosința locatarilor este branșat la utilități și poate oferi condiții normale și sigure de folosință", a explicat inițiatorul acestui proiect, deputatul PNL Florin Roman.

Atât constructorii, cât și proprietarii imobilelor care nu vor respecta noile prevederi vor plăti o amendă cuprinsă între 20.000 și 40.000 lei.