Executarea lucrarilor de construire este permisa numai pe baza unei autorizatii eliberate de serviciul de urbanism din cadrul primariei teritoriale. Specialistii din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii ne-au explicat care sunt conditiile in care puteti ridica sau modifica o constructie. Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

* lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora.
Se pot executa fara autorizatii de construire urmatoarele lucrari: reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori, terase, inlocuiri de tamplarie interioare sau exterioare, zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor.

           Autorizatia de construire se emite pe baza unei documentatii complete care va cuprinde:

* certificatul de urbanism;

* dovada titlului asupra terenului/constructiilor;

* proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
* avizele si acordurile legale necesare;

* dovada privind achitarea taxelor legale.

           Se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol, pentru: lucrari de modificare, de reparare, protejare, de restaurare, de conservare a cladirilor, lucrari de reparare cai de comunicatii, dotari tehnico-edilitare fara modificarea traseului si a functionalitatii acestora.

Articol de: Georgiana Capuerde

30 martie 2005