Dacă doresc să aibă şi anul acesta locurile de parcare asigurate, şoferii bucureşteni trebuie să se ocupe de reînnoirea contractelor de închiriere a locurilor de parcare de reşedinţă până la data de 31 martie 2011. Pentru a face acest lucru ei trebuie să meargă la sediile Administraţiei Domeniului Public din sectorul în care au domiciliul, să depună documentaţia necesară şi să achite taxa aferentă.

16003-parcare-aglomerata.jpgÎn cazul în care, până la data de 31 martie 2011, cetățenii care au avut contractat de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu își manifestă intenția de a-l reînnoi, Administrația Domeniului Public poate atribui locul de parcare respectiv oricărei persoane interesate.

Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se face în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 cu privire la strategia de parcare în Municipiul Bucureşti, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, potrivit cărora, atribuirea locurilor în parcările de reşedinţă se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii. Astfel, nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament, locurile se pot atribui numai pentru autoturisme şi numai persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv, se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.

Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, în sectorul 1, de exemplu, solicitanţii trebuie să depună următoarele acte: cerere de închiriere, copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv, copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deţine, o schiță cu amplasamentul locului de parcare solicitat și o taxă de 76,65 lei/loc/autoturism/an.


13 ianuarie 2011