Experţii notarilor au mai „tăiat" încă 15% din valoarea minimă a proprietăţilor, la mai puţin de o lună după aplicarea primei grile reduse (în medie tot cu 15%).

A DOUA IEFTINIRE A IMOBILELOR într-o lună!În Ghidul privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare - 2009, după care notarii calculează taxele minime pentru Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov şi Teleorman a avut loc o nouă corecţie, de 15%, care se aplică încă din această săptămână, mai precis de luni 26 ianuarie.

Lucrarea este realizată de S.C. Euro-Expert S.R.L. şi S.C. Expert Valuation S.R.L, pentru Camera Notarilor Publici Bucureşti.

„Valorile orientative prezentate în lucrare au fost estimate în condiţiile crizei economice mondiale, aflată în plină desfăşurare în perioada în care a fost aceasta elaborată, propunându-se, de asemenea, revizuirea valorilor prezentate în Ghidul 2009, în cazul unei evoluţii atipice a pieţii imobiliare ca urmare a actualei crize. Din păcate, faţă de perioada de referinţă avută în vedere la realizarea Ghidului, au intervenit în scurt timp mai multe elemente care necesită, în opinia noastră, introducerea unui coeficient de corectare globală  a valorilor orientative din Ghid. Ne referim, în primul rând, la deprecierea masivă şi accelerată a monedei naţionale faţă de EURO, moneda în care sunt exprimate valorile orientative din Ghid, dar şi la acutizarea efectelor crizei economice asupra pieţei imobiliare", explică reprezentanţii celor două firme într-un comunicat oficial.

Acum coeficientul de 15% în minus se aplică unitar, la toate tipurile de imobile, spre deosebire de prima grilă de la 1 ianuarie, unde evoluţia preţurilor faţă de 2008 a fost tratată diferit în funcţie de tipurile imobilelor, zone şi localităţi. Astfel, atunci, de exemplu, la terenurile din localităţile Corbeanca, Otopeni, Mogoşoaia, Pipera au fost menţinute preţurile din 2008, în timp ce pentru toate tipurile de imobile din Bucureşti au fost scăzute cu între 5 şi 20%.

Cumulând modificările de preţ din cele două grile de pe 2009, rezultă ieftiniri ale proprietăţilor cu între 15 şi 35% faţă de 2008, în judeţul Ilfov şi între 20 şi 35% în Capitală.

 Grila notarilor este folosită pentru a calcula taxele minime percepute pentru transferul proprietăţilor şi ca referinţă pentru stabilirea impozitelor pe proprietate de către consiliile locale.

29 ianuarie 2009