Metrorex va aloca pentru serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică necesare Magistralei 5 Drumul Taberei–Pantelimon, tronson 2 Universitate – Pantelimon, 52.381.071 lei, fără TVA, potrivit unui anunţ de participare publicat pe SEAP.

Sursa: dr-taberei.roDurata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare va fi de 120 de luni începând de la data atribuirii.  

Ofertanţilor li se solicită garanţie de participare de 550.000 lei şi garanţia de bună execuţie de 6% din valoarea contractului. Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit vor fi de la bugetul de stat. 

Metrorex va ţine cont de oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte preţul ofertei (60%) şi punctajul tehnic (40%).  

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 8 iunie, ora 10:00, iar ofertele vor fi deschise în aceeaşi zi la ora 11.00. 
  

28 aprilie 2011