Cover photo

Vânzări (48)

136.000 €
Cartier: Mihai Bravu - Vitan
136.000 €

Apartament 2 camere Mihai Bravu (Vitan), 69 mp

REPER: Auchan Vitan
 • 2 cam/1 dorm
 • 69 mp
 • 1 baie
 • 4/P+5
Apartament 2 camere Mihai Bravu (Vitan), 69 mp
120.000 €
Cartier: Brancoveanu - Giurgiului - Viilor
120.000 €

Apartament 4 camere Brancoveanu, 81 mp

REPER: Bd C-tin Brancoveanu
 • 4 cam/3 dorm
 • 81 mp
 • 2 bai
 • 3/P+4
Apartament 4 camere Brancoveanu, 81 mp
72.000 €
Oras: Popesti-Leordeni
72.000 €

Apartament 2 camere Popesti-Leordeni, 52 mp

REPER: Metrou Dimitrie Leonida
 • 2 cam/1 dorm
 • 52 mp
 • 1 baie
 • 1/P+2
Apartament 2 camere Popesti-Leordeni, 52 mp
Comision 0%
87.500 €
Cartier: Dristor - Vitanul Nou
87.500 €

Apartament 3 camere Baba Novac, 69 mp

REPER: parc Titan
 • 3 cam/2 dorm
 • 69 mp
 • 1 baie
 • 9/P+9
Apartament 3 camere Baba Novac, 69 mp
85.000 €
Cartier: Pantelimon
85.000 €

Teren Intravilan Pantelimon, 392 mp

REPER: Complex Lebada Lake
 • Teren: 392 mp
 • Front: 26 m
 • Intravilan
Teren Intravilan Pantelimon, 392 mp
136.000 €
Cartier: Mihai Bravu - Vitan
136.000 €

Apartament 2 camere Mihai Bravu (Vitan), 69 mp

REPER: Auchan Vitan
 • 2 cam/1 dorm
 • 69 mp
 • 1 baie
 • 4/P+5
Apartament 2 camere Mihai Bravu (Vitan), 69 mp
107.900 €
Cartier: Centru
107.900 €

Apartament 2 camere Universitate, 43 mp

REPER: Piata Mihail Kogalniceanu 500 m...
 • 2 cam/1 dorm
 • 43 mp
 • 1 baie
 • 6/P+7
Apartament 2 camere Universitate, 43 mp
Comision 0%
250.000 €
Cartier: Metalurgiei - Alexandru Obregia
250.000 €

Vilă 4 cam Metalurgiei, 135 mp, P+1

 • 3 dorm
 • 135 mp
 • 3 bai
 • Teren: 220 mp
Vilă 4 cam Metalurgiei, 135 mp, P+1
136.000 €
Cartier: Mihai Bravu - Vitan
136.000 €

Apartament 2 camere Mihai Bravu (Vitan), 69 mp

REPER: Auchan Vitan
 • 2 cam/1 dorm
 • 69 mp
 • 1 baie
 • 4/P+5
Apartament 2 camere Mihai Bravu (Vitan), 69 mp
159.500 €
Cartier: Mihai Bravu - Vitan
159.500 €

Apartament 3 camere Mihai Bravu (Vitan), 90 mp

REPER: Metrou Mihai Bravu metrou...
 • 3 cam/2 dorm
 • 90 mp
 • 1 baie
 • 1/P+4
Apartament 3 camere Mihai Bravu (Vitan), 90 mp
Vezi toate proprietățile

Închirieri (2)

650 €
Comuna: Comuna Berceni
650 €

Vilă 3 cam Comuna Berceni, 110 mp, P+1

REPER: Mega Image
 • 2 dorm
 • 110 mp
 • 2 bai
 • Teren: 300 mp
Vilă 3 cam Comuna Berceni, 110 mp, P+1
650 €
Comuna: Comuna Berceni
650 €

Vilă 3 cam Comuna Berceni, 110 mp, P+1

REPER: Mega Image
 • 2 dorm
 • 110 mp
 • 2 bai
 • Teren: 300 mp
Vilă 3 cam Comuna Berceni, 110 mp, P+1
Vezi toate proprietățile
Alexandra Andrei
Alexandra Andrei
Program: 09.00-18.00