1 €
Comision
Cumpărător
0%
Tip proprietate Teren Intravilan
Regim agricol -
Suprafața totală 3935 m2
Deschidere (front stradal) -

Descriere

IN ATENTIA CELOR INTERESATI

FUNDATIA CARITATEA, persoana juridica de drept privat, cu sediul in Bucuresti, str. Dunarea Albastra nr. 6, sector 3, telefon 031-425.35.30, fax 031-425.35.34, formuleaza prezenta

INVITATIE LA NEGOCIERE

pentru stabilirea conditiilor de vanzare a imobilului, proprietatea Fundatiei Caritatea, situat in Iasi, Str. Ghica Voda nr. 21, compus din constructii (Corp C1, C2, C3) cu suprafata totala construita la sol de 1.072 mp si teren (construit si neconstruit) cu o suprafata totala de 3.935 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 174120 Iasi, nr. cadastral 174120, in conditiile si termenii de mai jos:

1. Prezenta invitatie la negociere este adresata oricaror persoane fizice sau juridice interesate de cumpararea bunului imobil.

2. Ofertele vor fi ferme si irevocabile, vor cuprinde numele sau denumirea completa a participantului, termenul de valabilitate a ofertei, datele complete de identificare a ofertantului, persoana de contact, pretul oferit, modalitatea de

IN ATENTIA CELOR INTERESATI

FUNDATIA CARITATEA, persoana juridica de drept privat, cu sediul in Bucuresti, str. Dunarea Albastra nr. 6, sector 3, telefon 031-425.35.30, fax 031-425.35.34, formuleaza prezenta

INVITATIE LA NEGOCIERE

pentru stabilirea conditiilor de vanzare a imobilului, proprietatea Fundatiei Caritatea, situat in Iasi, Str. Ghica Voda nr. 21, compus din constructii (Corp C1, C2, C3) cu suprafata totala construita la sol de 1.072 mp si teren (construit si neconstruit) cu o suprafata totala de 3.935 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 174120 Iasi, nr. cadastral 174120, in conditiile si termenii de mai jos:

1. Prezenta invitatie la negociere este adresata oricaror persoane fizice sau juridice interesate de cumpararea bunului imobil.

2. Ofertele vor fi ferme si irevocabile, vor cuprinde numele sau denumirea completa a participantului, termenul de valabilitate a ofertei, datele complete de identificare a ofertantului, persoana de contact, pretul oferit, modalitatea de plata, garantiile care pot fi acordate in cazul platii esalonate a pretului si orice alte detalii pertinente referitoare la cumpararea imobilului.

3. Ofertele cu informatiile solicitate pot fi inregistrate la registratura Fundatiei Caritatea sau transmise exclusiv prin scrisoare recomandata, la adresa indicata mai sus pana la data limita. Ofertele transmise dupa data limita sau prin alte mijloace de comunicar (fax sau email) nu vor fi luate in considerare.

4. Imobilul este inclus in Lista monumentelor istorice a judetului Iasi, avand cod IS-II-m-B-03905 si se supune prevederilor art. 4 pct. (4) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, referitor la dreptul de preemtiune al statului sau unitatii administrativ-teritoriale.

5. Fundatia Caritatea este persoana juridica de drept privat, prin urmare acest acest anunt nu este supus legislatiei privind achizitiile publice. Prin formularea ofertei si transmiterea acesteia in oricare din modalitatile precizate mai sus, ofertantul intelege si accepta ca prezenta invitatie la negociere nu obliga Fundatia Caritatea la semnarea contractului de vanzare si pe cale de consecinta:

5.1. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a revoca prezenta invitatie la negociere in orice moment, fara nici o raspundere din partea sa, fara a fi obligata sa prezinte o justificare sau sa indeplineasca orice formalitati;

5.2. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a evalua ofertele primite in conformitate cu criterii proprii de evaluare, in cadrul unui proces intern de analiza si selectie a ofertelor care va avea caracter confidential si al carui rezultat nu va fi facut public;

6. Fundatia Caritatea se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor continute in ofertele primite.

7. Fundatia Caritatea ofera spre vanzare imobilul in situatia lui actuala (AS-IS), fara nici un fel de garantii referitoare la posibilitatile urbanistice ale terenului sau situatia fizica a cladirii.

8. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a negocia cu participantii si de a solicita garantii pentru a asigura respectarea termenilor ofertei.

9. Pentru constructia C1 exista obligatia legala in sarcina proprietarului de a mentine afectatiunea de interes public prevazuta de Legea nr. 165/2013, respectiv de unitate sanitara pentru o perioada maxima de 10 ani.

10. Aceasta invitatie la negociere nu constituie o obligatie pentru Fundatia Caritatea de a instraina imobilul mentionat. Numai participantii selectati vor fi invitati la negociere.

Relatii suplimentare la tel. 031-425.35.30 / 425.35.31 / 425.35.32

Termen limita pentru depunerea ofertelor: 04.01.2023, ora 17.00

Localizare

Informații utile

Zona Centru Civic
Suprafața construită (desfășurată) 1072 m2
Tip proprietate Teren Intravilan
Suprafața totală 3935 m2
Acte
Acte de proprietate: cadastru, Intabulare, Rol fiscal, Titlu de proprietate, Carte funciara, Forma titlului de proprietate: persoana juridica
Alte suprafețe
1. Imobilul este inclus in Lista monumentelor istorice a judetului Iasi, avand cod IS-II-m-B-03905 si se supune prevederilor art. 4 pct. (4) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, referitor la dreptul de preemtiune al statului sau unitatii administrativ-teritoriale. 2. Pentru constructia C1 exista obligatia legala in sarcina proprietarului de a mentine afectatiunea de interes public prevazuta de Legea nr. 165/2013, respectiv de unitate sanitara pentru o perioada maxima de 10 ani
Detalii comerciale
Comision cumpărător: 0%
Ultima actualizare: 20 decembrie 2022
Ești interesat?