Comercial (3 tipuri) de inchiriat in Aviatiei - Baneasa Bucuresti